logo HARP

Adresa:

HARP, s. r. o.
M. R. Štefánika 178/31
956 41 Uhrovec
Slovensko

Kontaktné údaje:

Tibor Hanko
telefón: +421 948 908 351
e-mail: tibor.hanko@harp.sk
jabber/xmpp: tibor.hanko@harp.sk
» vizitka

Fakturačné údaje:

IČO: 46 400 532
DIČ: 2023377499
IČ DPH: SK2023377499

banka: VÚB, a. s., nám. Ľ Štúra 5/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou
číslo účtu: 2952396857
kód banky: 0200
IBAN: SK24 0200 0000 0029 5239 6857
SWIFT kód: SUBASKBX

Registrované v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro
číslo vložky: 25316/R