Termovízia, projekty a revízie elektro, ochrana pred bleskom, fotovoltika.

logo HARP

Ponuka činnosí a služieb:

Termovízia

Snímkovanie termokamerou. Kontroly poškodenia izolácií, zateplenia, prehriatych spojov, nadmerného zahrievania častí strojov...

Projekty elektro

Projekty elektroinštalácií nízkeho a vysokého napätia vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A a B

Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení (revízie)

Poradenstvo v oblasti elektro

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

Osvedčenie:

Vydala Technická Inšpekcia, a. s. v Nitre dňa 30. 11. 2006 pod číslom:

Revízie a projekty vyhradených technických zariadení elektrických
- bez obmedzenia napätia
- v objektoch triedy A a B
- vrátane bleskozvodov.

Aktualizačná odborná príprava absolvovaná v roku 2011.